wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
kwiecień 2007
być świętym dzisiaj
Ludzie chcą być święci
strona: 10
Ludzie chcą być święci
Również w naszych czasach ludzie chcą być święci. Pragnienie świętości jest obecne w każdym człowieku. Jest obecne także w całej ludzkości, bo świętość jest realizacją jakiegoś ideału, osobowym doskonaleniem się człowieka.
Świętość Jana Pawła II
strona: 15
Świętość Jana Pawła II »
Po śmierci Jana Pawła II pierwszą i spontaniczną reakcją ludu Bożego było wyrażane głośno przeświadczenie o jego świętości. To słowo jest najtrafniejszym podsumowaniem życia i dokonań człowieka, którego przez ponad 26 lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów.
Oto są święta Paschalne!
strona: 30
Oto są święta Paschalne!
Po straszliwej męce, śmierci i pogrzebaniu Chrystusa wydawało się, że to już koniec i że wszelka radość na zawsze odeszła z ziemi. Tymczasem okazało się, że to nowy początek, którego końca już nie będzie, bo Pan zmartwychwstał i żyje na wieki!
Święto wydawców katolickich
strona: 48
Święto wydawców katolickich »
Święto wydawców katolickich - obchodzone już po raz trzynasty - przypada na pierwszy weekend po Wielkanocy. Miejsce fety - parafia św. Bonifacego na warszawskich Stegnach. Myliłby się jednak każdy, kto by pomyślał, że to jakieś święto lokalne, parafialne, co najwyżej - diecezjalne. Wręcz przeciwnie - uroczystość to ogólnopolska, a wiedzą o niej nawet w Watykanie!
Posłaniec / kwiecień 2007 / strona 48 / artykuł
Jerzy Wolak
Święto wydawców katolickich
Święto wydawców katolickich - obchodzone już po raz trzynasty - przypada w pierwszy weekend po Wielkanocy. Miejsce fety - parafia św. Bonifacego na warszawskich Stegnach. Myliłby się jednak każdy, kto by pomyślał, że to jakieś święto lokalne, parafialne, co najwyżej - diecezjalne. Wręcz przeciwnie - uroczystość to ogólnopolska, a wiedzą o niej nawet w Watykanie!

Już po raz trzynasty Stowarzyszenie Wydawców Katolickich organizuje w Warszawie Targi Wydawców Katolickich - imprezę, którą bez przesady można określić mianem święta wydawców parających się krzewieniem Ewangelii. Tak zresztą nazywa całe przedsięwzięcie jego bezsprzeczny spiritus movens - ksiądz Marek Otolski MIC, prezes Stowarzyszenia: Targi to przede wszystkim wspólne święto wydawców i czytelników. Kilka dni, kiedy ci, którzy wydają ten typ literatury, mogą się spotkać, pogadać, może razem pójść na obiad czy kolację i lepiej się poznać, nie tylko przez telefon czy oficjalne pisma. Poza tym, to czas, kiedy najpełniej prezentujemy swoje nowości. A co najważniejsze, spotykamy się wówczas z czytelnikami - bez nich wszak nie wiedzielibyśmy, co mamy drukować.

Kwiat wydawców
Na warszawskie targi regularnie przyjeżdża kwiat polskich wydawnictw zajmujących się literaturą religijną: od Lublina po Wrocław, od Pelplina po Sandomierz. Impreza pozwala dostrzec dokonujący się z roku na rok wzrost dynamiki rozwoju katolickiego edytorstwa, jak również profesjonalizmu w tej sferze działalności. Stanowi doskonałą okazję do poznania niezwykle ciekawych wydawnictw: firm w większości małych, o niewielkim budżecie, a co za tym idzie - niezbyt imponujących możliwościach produkcyjnych (do 30 tytułów rocznie), które - choć pozbawione wsparcia gigantycznego kapitału i niejednokrotnie celowo ignorowane przez media - konsekwentnie robią swoje, wydając coraz piękniejsze i wartościowsze dzieła.
   Warszawskie spotkanie wydawców katolickich pozwala dostrzec nieustannie rosnące bogactwo oferty naszego edytorstwa ewangelizacyjnego i równie nieprzerwaną poprawę jej jakości. Bezpowrotnie - daj Panie Boże! - minęły czasy, gdy po Mszy świętej kościelny wykładał ma stoliku w zakrystii kilkanaście tomików i broszurek (głównie zresztą modlitewników i śpiewników), drukowanych pastą do butów, odbijanych na powielaczu i byle jak zszywanych. Dziś praktycznie nie znajdziemy niechlujnie wydanej książki religijnej. Gustowna okładka, dobry papier, profesjonalna poligrafia to obecnie w tej sferze standard.
   Targi stanowią swoisty test postępów poczynionych w ciągu minionego roku przez poszczególne wydawnictwa. Liczy się wystrój stoiska, liczy się zaprezentowana oferta, liczy się spotkanie z atrakcyjnym autorem. Liczy się dobra promocja i marketing - słowo do niedawna wzbudzające w tym środowisku dreszcz przerażenia. Tymczasem w warunkach wolnorynkowych to podstawa sukcesu nie tylko komercyjnego, ale i ewangelizacyjnego - chodzi ni mniej ni więcej, jak tylko o to, by ewangelicznemu siewcy dać do ręki wysokogatunkowe ziarno, by mu wskazać najlepiej zaorane i nawiezione pole…

Wydarzenie kulturalne
Organizatorzy Targów dbają, by handlowy aspekt imprezy nie zdominował jej roli kulturotwórczej, pragną jej nadać wymiar znaczącego wydarzenia kulturalnego. Stąd w ramach tego swoistego triduum odbywa się kilkadziesiąt spotkań autorskich, zarówno z najwybitniejszymi pisarzami chrześcijańskimi, jak i z najciekawszymi debiutantami, dyskusje panelowe dotyczące nie tylko samej sfery wydawniczej, ale także ważnych zagadnień z życia Kościoła, teologii, życia duchowego czy duszpasterstwa, a ponadto: warsztaty dla nauczycieli, wystawy książkowych ilustracji i mniej lub bardziej uroczyste koncerty.
   Rangę imprezy zdecydowanie podnosi fakt posiadania własnej nagrody, przyznawanej podczas każdej edycji targów od roku 1998. Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich "Feniks" - spiżowe statuetki przedstawiające ognistego ptaka zrywającego się do lotu wprost z płomieni - rokrocznie trafiają do kilku wydawnictw, mogących w minionym roku poszczycić się najwybitniejszymi osiągnięciami w określonych kategoriach, celem konkursu jest bowiem wyróżnienie i promocja wartościowych publikacji traktujących o katolicyzmie lub w swej wymowie pozytywnie ukazujących chrześcijańskie zasady i wartości. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zdaje sobie w pełni sprawę z wagi przekazu medialnego w promocji treści ewangelicznych, stąd specjalną kategorię "Feniksa" przeznacza dla dziennikarzy szczególnie aktywnych w dziele promowania książki katolickiej w środkach masowej komunikacji.

Czy coś zmienić?
Ogólnopolskie spotkania z książką katolicką każdorazowo uświetniają zagraniczni goście - parające się podobną tematyką wydawnictwa z Włoch, Francji, Portugalii, Rosji. Rodzi się zatem pytanie, czy nie byłoby warto pokusić się o zorganizowanie w Polsce międzynarodowych targów książki katolickiej. Nasz kraj pokryty siecią ponad stu dwudziestu aktywnie działających oficyn katolickich, cieszący się sprawnie zorganizowanym środowiskiem wydawców jawi się miejscem wprost predestynowanym do takiego zadania. Przekształcenie imprezy z krajowej w międzynarodową z pewnością przydałoby jej prestiżu i bezsprzecznie zaowocowałoby szerszą wymianą doświadczeń i wzmożonymi kontaktami handlowo-duszpasterskimi.
   Takie posunięcie jednak wymagałoby zmiany lokalizacji targów. Ostatnie lata dowiodły zresztą ponad wszelką wątpliwość, iż nawet w obecnym kształcie imprezy jej treść zaczyna coraz gwałtowniej wyrastać z formy. Na podobną "rewolucję" ks. Marek Otolski patrzy niechętnym okiem. W wywiadzie zamieszczonym na łamach Notesu Wydawniczego mówi: Czuję jakiś wewnętrzny opór przed nowym miejscem. Utwierdzają mnie w tym ludzie, którzy te targi co roku odwiedzają i którzy je kiedyś tworzyli. A powód tych opinii, jak myślę, jest jeden: po prostu w pobliżu jest kościół. Kiedy więc Targi zostałyby przeniesione, zniknęłaby ta szczególna więź, jaka łączy wydawców z odwiedzającymi. Zniknąłby ich wymiar ewangelizacyjny… Wtedy Targi byłyby czysto komercyjne. Tylko czy wtedy byłyby to jeszcze Targi Wydawców Katolickich?
Jerzy Wolak - redaktor "Posłańca", krytyk literacki i analityk rynku książki; stały współpracownik "Biblioteki Analiz", "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" i "Notesu Wydawniczego". Laureat dziennikarskiej Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich "Feniks" 2002.
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr kwiecień 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr kwiecień 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.