wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
grudzień 2010
Człowieczy los
Przemienione na ofiarę
strona: 8
Przemienione na ofiarę »
Cierpienia nie da się uniknąć. Jest ono wpisane w naszą ludzką egzystencję, w świadome przeżywanie naszej obecności w świecie, która wśród wielorakich doświadczeń niesie również to co trudne i nieuniknione.
Dzwony nadziei
strona: 12
Dzwony nadziei
Lekarz ma często świadomość, iż więcej już pomóc nie można. Nie można pomóc w sensie chirurgicznym, nie pomoże chemio- czy radioterapia, nie potrafimy często nawet pomóc, znosząc całkowicie ból, ale lekarz jest także po to, żeby niósł promyk nadziei.
Przedsionek nieba
strona: 26
Przedsionek nieba »
Przyjście Boga na świat stało się dla człowieka szansą spojrzenia inaczej na swoje życie. Okres oczekiwania to jakby przedsionek nieba, który ma być przygotowaniem na coś większego.
Zaproście mnie do stołu
strona: 50
Zaproście mnie do stołu
Dawniej przy stole znalazł miejsce wędrowiec, a do codziennych posiłków zasiadała cała rodzina. Dziś tempo życia, jego szalona atomizacja sprawiają, że stół przestał nas jednoczyć. Jadamy byle gdzie, często anonimowo, bez możliwości rozmowy.
Posłaniec / informacje
Po co nam Kościół?
relacja z debaty
Dnia 18 grudnia 2007 roku w sali Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, odbyła się kolejna debata, zorganizowana przez Redakcję miesięcznika katolickiego Posłaniec, której tematem było pytanie: Po co nam Kościół? Na spotkanie to zostali zaproszeni ks. Bolesław Karcz, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i p. Magdalena Dobrzyniak, dziennikarka Radia VOX i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Chcąc odpowiedzieć na postawione im pytanie, goście porównali Kościół do wspólnoty, która prowadzi ku świętości, a także do domu, do którego się wraca nawet "poobijanym", bo jest miejscem tęsknoty człowieka za szczęściem. Nierzadko jednak w tym domu doświadczamy bólu, zranienia, rozgoryczenia czy nawet zgorszenia - wszak stanowią go ludzie, my wszyscy. I wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni: W tym domu nie jest się tylko indywidualistą… Trzeba być zaangażowanym, trzeba być świadkiem…

Relacja audio z debaty (84 min.):


Ten wspólnotowy, horyzontalny - jednostronny może - wymiar Kościoła został uzupełniony dzięki słuchaczom rozmowy, którzy w swoich wypowiedziach podkreślili relację Kościół - Chrystus, akcentując obecność Jezusa we wspólnocie, którą sam założył i w której trwa. Wiara w to sprawia, że zdanie: Chrystus - tak, Kościół - nie - tak modne w dzisiejszych czasach - staje się zupełnie bezsensownym.

Spotkanie połączono z promocją styczniowego numeru Posłańca, którego temat - Po co nam Kościół? jest zachętą do tego, by każdy Czytelnik odpowiedział sobie na to pytanie indywidualnie.

img img img img img img img
Archiwum: Zaproszenie na debatę.
2008-01-11
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr grudzień 2010:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr grudzień 2010:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.