wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
październik 2006
misje dzisiaj
Posłuszni nakazowi Chrystusa
strona: 6
Posłuszni nakazowi Chrystusa
W każdym wieku Chrystusowy nakaz: Idźcie i głoście mobilizował chrześcijan, którzy często poświęcali wszystko, aby nieść Dobrą Nowinę, aby dzielić się nią z braćmi i z siostrami. Nie inaczej jest w naszych czasach.
Z Ewangelią wśród Indian
strona: 14
Z Ewangelią wśród Indian »
Historia misji katolickiej na terenie rezerwatu Pine Ridge sięga początków jego powstania. Wielki wódz indiański Czerwona Chmura, po pertraktacjach z rządem amerykańskim w Waszyngtonie, kiedy już zamieszkał w rezerwacie, poprosił władze, aby przysłały do rezerwatu "Czarne Suknie", czyli księży jezuitów celem założenia szkoły dla indiańskich dzieci.
Służba Bogu i bliźniemu
strona: 28
Służba Bogu i bliźniemu »
Być misjonarzem oznacza, że trzeba iść do ludzi, by ich zbliżyć do Pana Boga. Trzeba uczyć ich prawdy i wiary; kłaść nacisk na wiarę. Tłumaczyć, co to znaczy wierzyć, bo wiara to nie wiedza, ale otwarcie się na Boga, na Jego sprawy i na Jego plany.
Malgaska szkoła
strona: 30
Malgaska szkoła
System szkolny na Madagaskarze - przejęty od Francuzów - jest podobny do obowiązującego w Polsce. Struktura nauczania nie różni się od polskiej, ale czas i metoda pracy są zupełnie inne.
Posłaniec / październik 2006 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer październik 2006
Posłaniec, numer październik 2006
przód okładki
Posłaniec, numer październik 2006
Posłaniec, numer październik 2006
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr październik 2006:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr październik 2006:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.