wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
luty 2007
dzielić sprawiedliwie i solidarnie
Podzielony świat
strona: 10
Podzielony świat
Wszelkie zło, także dotyczące niesprawiedliwości, nierówności społecznych rodzi się w sercu człowieka. Ale także przeszkodą we wprowadzaniu bardziej sprawiedliwych relacji między ludźmi są struktury, instytucje, które przeszkadzają w naprawieniu niesprawiedliwości, a wręcz podejmowanie prób naprawienia uniemożliwiają.
Solidarność z Sokratesem
strona: 24
Solidarność z Sokratesem »
Dlaczego filozof grecki do wszystkich napotkanych ludzi kierował swoją troskę o to, by ich dusza była jak najlepsza, a nie zadowolił się własną doskonałością? Czy jest to przypadkowa zbieżność z chrześcijańską solidarnością wobec wszystkich ludzi, a szczególnie potrzebujących duchowej przemiany?
Czy Kościołowi potrzebna jest lustracja?
strona: 31
Czy Kościołowi potrzebna jest lustracja? »
Wkrótce, gdy w pełni zacznie obowiązywać nowa ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, lustracji podlegać będzie znacznie większe grono osób zaufania publicznego. Jednak ani w dotychczasowych, ani w mających obowiązywać w niedalekiej przyszłości rozwiązaniach nie przewiduje się lustracji duchowieństwa Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych.
Wspinaczka ku Triduum Paschalnemu
strona: 54
Wspinaczka ku Triduum Paschalnemu
Kultura biblijna, charakteryzuje się liniową koncepcją czasu. Pociąga to za sobą specyficzne podejście do jego rozumienia, które można ująć stwierdzeniem: nie ma powrotu do tego, co minęło. Stąd szczególna wartość czasu i jego sakralny charakter, którego wyrazem jest rok liturgiczny, podzielony na okresy, z których każdy został nam dany jako możliwość spotkania przychodzącego Boga.
Posłaniec / luty 2007 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer luty 2007
Posłaniec, numer luty 2007
przód okładki
Posłaniec, numer luty 2007
Posłaniec, numer luty 2007
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr luty 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr luty 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.