wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
maj 2007
Słowo, które prowadzi
Kompas
strona: 8
Kompas »
Gdy różne wydarzenia naszego życia zdają się nami miotać jak wzburzona fala, gdy trudno określić kierunek, w którym należałoby zacząć nawigować, wtedy możemy skorzystać z najlepszego kompasu - Pisma Świętego.
Papieski kaznodzieja
strona: 10
Papieski kaznodzieja
Przepowiadanie w sercu Kościoła nie jest sprawą błahą. Stopniowo jednak zacząłem podchodzić do tego z wielką prostotą - dzieli się ojciec Raniero Cantalamessa OFMCap., który w 1980 roku został mianowany Kaznodzieją Domu Papieskiego i do dzisiaj pełni tę funkcję.
W obronie życia
strona: 48
W obronie życia »
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej artykuł 38. orzeka: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Z inicjatywy społecznych ugrupowań, w imię naczelnego dla nich hasła "obrony życia", został jednak wysunięty postulat, aby występujące w tym artykule pojęcie "życia" zostało doprecyzowane przez wprowadzenie do jego treści klauzuli "od poczęcia do naturalnej śmierci".
Być matką
strona: 52
Być matką
Dzień Matki może stać się okazją, aby z perspektywy czasu spojrzeć na swoje życie oraz na dar macierzyństwa. I na pewno niejedna matka przyzna w głębi duszy, że "warto być matką", widząc owoce, które pielęgnowała w sercach swoich dzieci.
Posłaniec / maj 2007 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer maj 2007
Posłaniec, numer maj 2007
przód okładki
Posłaniec, numer maj 2007
Posłaniec, numer maj 2007
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr maj 2007:
  • Kompas (8) »
  • dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr maj 2007:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.