wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
lipiec 2007
katolik w życiu publicznym
Dla wspólnego dobra
strona: 8
Dla wspólnego dobra
Społeczeństwo jest pluralistyczne i dlatego władza ma zobowiązania zarówno wobec ludzi wierzących po chrześcijańsku, po katolicku, jak i wobec wyznawców innych religii czy wobec niewierzących. To jej obowiązek. Musi to sobie uświadomić zarówno rządzący państwem, jak i ksiądz, który prowadzi katechezę w szkole.
Mądra i święta
strona: 20
Mądra i święta »
W królowej Jadwidze, jedynej kobiecie na polskim tronie, historycy widzą władczynię obdarzoną dyplomatycznym talentem, główną inicjatorkę chrztu Litwy i polsko-litewskiego przymierza, a ludowa tradycja opowiada o niej jako o miłosiernej i świętej królowej, dobrodziejce chorych i ubogich.
Więcej, pełniej, doskonalej
strona: 32
Więcej, pełniej, doskonalej »
Jezuici zawsze chcą być na pierwszej linii, pragną docierać tam, gdzie inni iść nie chcą czy nie mogą. Kierując się duchem dawania więcej, służenia więcej, szukania nowych metod chcemy, by we wszystkim - zwłaszcza w naszym apostolstwie - obecne było ignacjańskie "magis", czyli więcej, pełniej, doskonalej… - mówi prowincjał jezuitów o. Krzysztof Dyrek SJ.
Odpocząć od Pana Boga?
strona: 42
Odpocząć od Pana Boga? »
Doświadczeni duszpasterze zauważają, iż wakacje sprzyjają rozluźnieniu stosunków z Panem Bogiem, osłabieniu praktyk religijnych i ogólnemu odpoczynkowi od religii. Nie zawsze jednak indywidualne doświadczenie potwierdza te obserwacje.
Posłaniec / lipiec 2007 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer lipiec 2007
Posłaniec, numer lipiec 2007
przód okładki
Posłaniec, numer lipiec 2007
Posłaniec, numer lipiec 2007
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr lipiec 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr lipiec 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.