wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
Wszyscy jesteśmy psychiczni!
strona: 8
Wszyscy jesteśmy psychiczni! »
Każda choroba jest doświadczeniem bolesnym, ale możliwym do zaakceptowania, gdy można ją rozpoznać i skutecznie leczyć. Jedynie choroba psychiczna nie znajduje zrozumienia i nadal stanowi przedmiot społecznego tabu.
Niewidzialne piętno
strona: 12
Niewidzialne piętno
Dzisiaj psychiatrzy na ogół przyjmują, że nie ma tak jednoznacznie sztywnej i prostej do wyznaczenia granicy między normą a patologią. Najlepszym dowodem są następujące co kilka lat zmiany tzw. klasyfikacji międzynarodowej chorób.
Modlitwa narkomana
strona: 26
Modlitwa narkomana
Większości - trzem czwartym - spośród setek narkomanów przybywających do domów międzynarodowej wspólnoty Cenacolo udaje się wyjść z nałogu. Bez terapeutów i chemicznych środków zastępczych. Zrywają z narkotykami i uczą się na nowo żyć dzięki trzem prostym środkom: przyjaźni, modlitwie i pracy.
Post wiodący ku życiu
strona: 40
Post wiodący ku życiu »
Jako ludzie grzeszni zaproszeni jesteśmy do zrzucenia kajdan grzechu, aby zakosztować wolności dzieci Bożych, która w całej pełni zostanie nam dana w dniu wieczystej Paschy. Tradycyjnym orężem w tej walce są trzy elementy: post, modlitwa i jałmużna.
Posłaniec / luty 2008 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer luty 2008
Posłaniec, numer luty 2008
przód okładki
Posłaniec, numer luty 2008
Posłaniec, numer luty 2008
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr luty 2008:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr luty 2008:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.