wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
wrzesień 2009
źródła radości
Zawsze się radujcie!
strona: 8
Zawsze się radujcie! »
Dzisiejszy świat wkłada bardzo dużo wysiłku i środków w poszukiwanie rozrywki. Ale im bardziej je mnoży, tym bardziej wydaje się smutny.
I tak się stało
strona: 12
I tak się stało
Wszystko wywodzi się od Pana i do Niego musi wracać. Nie trzeba szukać uśmiechu, nie trzeba szukać dobrego nastroju, bo jak jest Jezus, to będzie i to - na pytanie o źródła radości odpowiada ks. kard. Franciszek Macharski.
Ekonomia miłości i prawdy
strona: 34
Ekonomia miłości i prawdy
Nowa encyklika Benedykta XVI Caritas in veritate została podpisana 29 czerwca br., a ukazała się 7 lipca. Dokument w swej strukturze nawiązuje do Populorum progressio Pawła VI z 1967 r., określając jednocześnie współczesne problemy społeczne globalnego świata.
Polscy jezuici w Chicago
strona: 38
Polscy jezuici w Chicago »
We wszystkich krajach świata jezuici działają "na większą chwałę Boga", wspierając ludzi na drogach wiary. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. 75 lat duszpasterstwa polskich jezuitów w Chicago wypełnia prawie połowę całej historii Polonii w USA.
Posłaniec / wrzesień 2009 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer wrzesień 2009
Posłaniec, numer wrzesień 2009
przód okładki
Posłaniec, numer wrzesień 2009
Posłaniec, numer wrzesień 2009
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr wrzesień 2009:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr wrzesień 2009:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.