wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
listopad 2009
to, co nas różni
Szansa i wyzwanie
strona: 8
Szansa i wyzwanie »
Dialog międzyreligijny jest istotnym czynnikiem misji ewangelizacyjnej Kościoła. Dobrze rozumiany prowadzi do zgłębiania tajemnicy Bożego planu zbawienia i przyczynia się do budowania pokoju i sprawiedliwości na świecie. Źle rozumiany niesie z sobą pewne niebezpieczeństwa.
Budować wspólnie
strona: 12
Budować wspólnie
Muzułmanie i chrześcijanie wierzą w jednego Boga - Pana, Stwórcę i Najwyższego Prawodawcę. To na pewno wartość, którą możemy wspólnie wnosić do dzisiejszego świata. Czy jednak można znaleźć inne punkty wzajemnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli - muzułmanów, chrześcijan i wyznawców innych religii?
Kochając do końca...
strona: 40
Kochając do końca...
Truizmem jest stwierdzenie, że nieuchronnie zmierzamy do śmierci - nawet jeżeli staramy się nie myśleć o tym. Jednak wielu osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nie dane jest ten ostatni etap życia przeżyć w otoczeniu najbliższych, zwłaszcza jeżeli wymagają specjalnej, niejednokrotnie całodobowej opieki. Pozostaje wtedy hospicjum.
Afganistan i NATO
strona: 50
Afganistan i NATO »
Dotychczasowe działania NATO w Afganistanie, mające przywrócić pokój i stworzyć fundamenty demokracji, nie przyniosły żadnego ze spodziewanych efektów. Działania wojsk sojuszniczych w tym kraju to nie ćwiczenia i manewry, to nie akcje humanitarne z dostawą świeżego chleba do domostw Afgańczyków, tylko po prostu wojna.
Posłaniec / listopad 2009 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer listopad 2009
Posłaniec, numer listopad 2009
przód okładki
Posłaniec, numer listopad 2009
Posłaniec, numer listopad 2009
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr listopad 2009:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr listopad 2009:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.