wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
październik 2010
Edukacja katolicka
Czy to tylko marzenie?
strona: 8
Czy to tylko marzenie? »
Wszystkie szkoły katolickie, prowadzone przez kościelne osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje, spółki, a nawet przez osoby fizyczne, chcą wychować świadomego swojej roli chrześcijanina, wrażliwego na potrzeby innych, kompetentnego i otwartego na dalszy rozwój we wszystkich sferach życia.
W służbie Ewangelii
strona: 12
W służbie Ewangelii
Idea szkoły katolickiej wyrasta z powierzonej Kościołowi misji głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu. Toteż Kościół ma obowiązek i wrodzone prawo przepowiadania Ewangelii, niezależnie od jakiejkolwiek ludzkiej władzy.
Dar i zadanie
strona: 32
Dar i zadanie
Powinniśmy służyć Chrystusowi w Kościele. Chrystus potrzebuje naszych umysłów, serc i dłoni, by dotrzeć ze swoją Dobrą Nowiną do wszystkich czekających na Jego słowo życia. Taki dar zostawił nam Jan Paweł II. Takie zostawił nam zadanie.
Bezkresna pamięć
strona: 44
Bezkresna pamięć »
Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Ludwików i setki innych tętniących niegdyś życiem wsi i przysiółków. Ich nazwy dzwonią swojsko dziś w uszach, przybierają kształty, ożywione wspomnieniami dawnych mieszkańców. Po polskich wsiach nie ma dziś śladu. Zachowała się jedynie figurka Matki Bożej - bez głowy i bez rąk… Okaleczona tak jak ta ziemia - mówią kresowianie.
Posłaniec / październik 2010 / okładka
Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wraca do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o Stanisław Groń SJ.
Posłaniec, numer październik 2010
Posłaniec, numer październik 2010
przód okładki
Posłaniec, numer październik 2010
Posłaniec, numer październik 2010
tył okładki
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr październik 2010:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr październik 2010:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.