wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
grudzień 2010
Człowieczy los
Przemienione na ofiarę
strona: 8
Przemienione na ofiarę »
Cierpienia nie da się uniknąć. Jest ono wpisane w naszą ludzką egzystencję, w świadome przeżywanie naszej obecności w świecie, która wśród wielorakich doświadczeń niesie również to co trudne i nieuniknione.
Dzwony nadziei
strona: 12
Dzwony nadziei
Lekarz ma często świadomość, iż więcej już pomóc nie można. Nie można pomóc w sensie chirurgicznym, nie pomoże chemio- czy radioterapia, nie potrafimy często nawet pomóc, znosząc całkowicie ból, ale lekarz jest także po to, żeby niósł promyk nadziei.
Przedsionek nieba
strona: 26
Przedsionek nieba »
Przyjście Boga na świat stało się dla człowieka szansą spojrzenia inaczej na swoje życie. Okres oczekiwania to jakby przedsionek nieba, który ma być przygotowaniem na coś większego.
Zaproście mnie do stołu
strona: 50
Zaproście mnie do stołu
Dawniej przy stole znalazł miejsce wędrowiec, a do codziennych posiłków zasiadała cała rodzina. Dziś tempo życia, jego szalona atomizacja sprawiają, że stół przestał nas jednoczyć. Jadamy byle gdzie, często anonimowo, bez możliwości rozmowy.
Posłaniec / prenumerata
prenumerata (bez USA i Kanady):
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
Cena detaliczna Posłańca wynosi 5,00 zł.
W prenumeracie indywidualnej (1 lub 2 egz.) 4,50 zł, w prenumeracie zbiorowej (minimalnie 3 egz.) 4,20 zł.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr 66103015080000000801945023
Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków


Koszt prenumeraty indywidualnej 1 egz.:
Polska: na kwartał - 13,50 zł, na pół roku - 27,00 zł, na rok - 54,00 zł
zagranica (prenumerata roczna + wysyłka):
Europa 50 EUR, Ameryka Południowa, Afryka 80 USD, Ameryka Środkowa 90 USD, Australia 120 USD.

Prenumeratę przyjmujemy przez cały rok. Można również zamówić numery Posłańca z poprzednich miesięcy. Gdybyśmy nie byli w stanie zrealizować zamówienia, pozostałą kwotę przeniesiemy na konto prenumeraty. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa o koszty przesyłki zagranicznej.
prenumerata (w USA i Kanadzie):
POSŁANIEC SERCA JEZUSA
Księża Jezuici
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
e-mail: polmes_._jezuicichicago org

prenumerata w USA:
na rok - $35.00, na 2 lata - $60.00, na 3 lata - $80.00
prenumerata do Kanady
na rok - $45.00, na 2 lata - $75.00, na 3 lata - $100.00

Czeki prosimy wypisywać na: Polish Messenger of the Sacred Heart i wysyłać je na powyższy adres, podając równocześnie nazwisko, imię, dokładny adres, telefon i okres zamawianej prenumeraty.
prenumerata przyjacielska
dla Polaków na Wschodzie:
Pragniemy wyrazić wdzięczność Czytelnikom, którzy swoją ofiarą wspierają Fundusz Prenumeraty Przyjacielskiej "Posłańca" na Wschód. Nasi Rodacy bardzo sobie cenią tę pomoc i w listach do redakcji dają temu wyraz. W ich imieniu prosimy o kontynuowanie tej pięknej inicjatywy. Nasze Wydawnictwo pokrywa dodatkowe koszty, związane z wysyłką "Posłańca" na Wschód. Zachęcamy, by przy okazji wpłat na własną prenumeratę lub oddzielnie przekazem (zaznaczając to wyraźnie na blankiecie) wpłacać dowolne sumy na Fundusz Prenumeraty Przyjacielskiej "Posłańca" na Wschód.
Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:
prenumerata_._poslaniec net,
lub pod numerem telefonu 12 6293291.
Aktualny blankiet wpłaty można stąd pobrać w formacie PDF.
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr grudzień 2010:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr grudzień 2010:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.