wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
sierpień 2007
za Wielkim Murem
Kościół powszechny jak nigdy
strona: 10
Kościół powszechny jak nigdy
Chińczycy znają chrześcijaństwo, nie będąc chrześcijanami. I odnoszą się doń z szacunkiem. Tylko nie mogą pojąć, dlaczego centrum Kościoła jest w Rzymie i dlaczego papież ma decydować o terytorium jakiejś diecezji w Chinach czy o kandydacie na biskupa. Tego nie potrafią zaakceptować.
Podobne, a jednak inne
strona: 32
Podobne, a jednak inne
Chiny i Wietnam mają tę samą szkołę, te same książki i tych samych mistrzów. Tak było w przeszłości, tak jest i dziś. Różnica pomiędzy dwoma krajami wynika, być może, z liczebności i temperamentu zamieszkujących je narodów. Olbrzym musi spożywać więcej i porusza się mniej sprawnie, a każdy z jego kroków niesie ryzyko ogromnych zniszczeń.
Pociąg do Kościoła
strona: 48
Pociąg do Kościoła »
Kształtem, kolorem i symboliką przykuwa wzrok pasażera. Nie tylko wozi podróżnych szlakami sanktuariów związanych z Janem Pawłem II, ale propaguje jego nauczanie. Pociąg papieski, bo o nim mowa, to nie tylko pomnik wdzięczności kolejarzy i przewodnik pielgrzymów - to także idea łącząca piękne i głębokie inicjatywy duszpasterskie, by wciąż wzrastał w sercach pociąg do Kościoła.
<i>O admirabile commercium!</i>
strona: 54
O admirabile commercium! »
Kimże jest człowiek? Jak wielką jest tajemnicą nawet dla drugiego człowieka. Odpowiedzi trzeba szukać u źródła, czyli w akcie stwórczym Boga.
Posłaniec / sierpień 2007 / strona 2 / spis treści
w numerze:
od redakcji (3)

papieska intencja misyjna (6)

wywiad numeru
Z ks. J. Górskim rozmawia L. Gęsiak SJ:
Kościół powszechny jak nigdy (10)

za Wielkim Murem
Jan Konior SJ:
Chiny - Kościół a społeczeństwo (8)
Artur K. Wardęga SJ:
Kraj literatury? (18)
Krzysztof Ołdakowski SJ:
Do zobaczenia w Pekinie! (20)

słowo życia - medytacja ignacjańska
Józef Augustyn SJ:
Religijność czysta i bez skazy (16)
Tadeusz Hajduk SJ:
Gotowość na przyjście Jezusa (24)
Władysław Gryzło SJ:
Drugie oblicze rzeczywistości (39)
Stanisław Łucarz SJ:
Zróbcie wszystko... (56)

święci Kościoła
Jan Paweł II:
Męczennicy Chin (2)

duszpasterz
Magis znaczy więcej
(17)

historia "Posłańca"
Sprawy Kościoła świętego na krańcach Wschodu
(21)

społeczeństwo
Jan Gać:
Mur (22)

Biblia
ks. Tomasz Jelonek:
Zburzone podziały (25)
Jacek Siepsiak SJ:
Lot w Sodomie (26)

filozofia
Bartosz Wieczorek:
Konfucjusz i rytuały wolności (28)

świadectwo
Marek Mularczyk OMI:
Rekolekcje w Sze-Szan (30)
Darek:
Dom szansy (44)

modlitwa
Joseph Nguyen Công ?oan SJ:
Jak promień szczęścia (31)

misje
Z J. Nguyen Công ?oanem SJ rozmawia B. Steczek SJ:
Podobne, a jednak inne (32)

etyka
Marek Orzechowski:
Etyka zdrowych, etyka chorych (40)

papieska intencja ogólna prawo (42)
Andrzej Snupczyński:
Prawo do wypoczynku (45)

psychologia
Stanisław Morgalla SJ:
Pielgrzymujesz, czy tylko idziesz? (46)

reportaż
Jadwiga Zięba:
Pociąg do Kościoła (48)

podróże
Urszula Janicka-Krzywda:
Wyspa katakumb i świątyń (52)

kult Serca Jezusa
Grażyna Berger:
O admirabile commercium! (54)

zamyślenia
Ojciec Jerzy:
Przemienienie (57)

dla dzieci
Elżbieta Polak:
Opowieści prababci (58)

literatura
Renata Zając:
Już się anjeli wiesielą... (60)

ciekawa książka
Judyta Syrek:
Czy to człowiek wymyślił Boga? (61)

poezja
Janina Kilar:
Ona (68)

listy do redakcji (62)

propozycje Konsorcjum Prasowego WAM
(62)

przepisy s. Anastazji
(63)

krzyżówka
(64)

w następnym numerze
(65)

warunki prenumeraty
(65)
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr sierpień 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr sierpień 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.