wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
listopad 2006
konflikty religijne a terroryzm
Byłam wtedy w World Trade Center
strona: 16
Byłam wtedy w World Trade Center »
11 września, godz. 8.46, Nowy Jork - samolot boening nr 11 uderza z szybkością 790 km/h w północną ścianę północnej wieży WTC, między piętrami 94 i 98. Ludzie znajdujący się poniżej ugodzonych miejsc zaczynają się ewakuować. Wśród nich na 82. piętrze jest Leokadia Głogowska...
Czym jest religia?
strona: 34
Czym jest religia?
Co stanowi istotę religii i czy religia w wydaniu terrorystów jest jeszcze religią? Odpowiedź na to pytanie będzie różniła się nie tylko ze względu na osobę wypowiadającą się, lecz również ze względu na perspektywę, w jakiej jest ono rozważane.
Tajemnica śmierci
strona: 43
Tajemnica śmierci
Człowiek widzi w śmierci pewną zagadkę do rozwiązania. Czasem podchodzi do niej z pasją naukową, tak jakby chciał rozwiązać krzyżówkę. Traktuje śmierć jako problem zewnętrzny, który nie dotyczy go osobiście. Dzieje się tak dlatego, że dla współczesnego człowieka śmierć przestała być tajemnicą.
Przyjaciele Boga
strona: 49
Przyjaciele Boga »
Kiedy w dniu Wszystkich Świętych wpatruję się w drgające płomienie niezliczonych zniczy, nieodmiennie przychodzi mi na myśl, iż w tym właśnie dniu taki sam widok wypełnia bezkresne przestrzenie Raju.
Posłaniec / listopad 2006 / stopka redakcyjna
stopka redakcyjna:
redaktor naczelny
ks. Leszek Gęsiak SJ
zastępca redaktora naczelnego
ks. Stanisław Czarnecki SJ
sekretarz redakcji
Jadwiga Zięba
redakcja
Grażyna Berger
ks. Bogusław Steczek SJ
współpraca
ks. Józef Augustyn SJ
ks. Władysław Gryzło SJ
ks. Tadeusz Hajduk SJ
ks. Tomasz Jelonek
Jadwiga Krengiel
Kinga Mleczko
ks. Stanisław Morgalla SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Krzysztof Ołdakowski SJ
ks. Józef Polak SJ
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jacek Siepsiak SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; www.StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 291; fax 012 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec net
www.poslaniec.net
prenumerata tel. 012 62 93 273
Rok 135, 2006
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 200, fax 012 42 95 003
Vol. 90, 2006
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $20.00 a year in USA
(abroad $22.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.

wydawca: Księża Jezuici;
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
patronat internetowy
www.gloria24.pl
www.wiara.pl
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr listopad 2006:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr listopad 2006:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.