wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
październik 2008
lekcja czytania
Lectio divina, czyli spotkanie ze Słowem
strona: 10
Lectio divina, czyli spotkanie ze Słowem »
Dla wielu ludzi Biblia wydaje się za trudna i często nie wiedzą, jak się zabrać do jej lektury. Jednym z najstarszych sposobów czytania Pisma Świętego jest metoda zwana lectio divina; dzięki niej percepcja słowa Bożego może być dużo łatwiejsza, a spotkanie Boga z człowiekiem znacznie pełniejsze.
Święta Księga
strona: 14
Święta Księga
Bóg pragnął, by pozostało zapisane świadectwo, mówiące o Jego wkroczeniu w dzieje człowieka, do którego możemy sięgnąć. Jest to historia relacji, która trwała i trwa przez wieki.
Muzyka z góry
strona: 30
Muzyka z góry
Pytanie o istnienie muzyki chrześcijańskiej to już niemal pytanie kanoniczne. W obiegowej opinii taka muzyka istnieje. Ale czy warstwa muzyczna, linia melodyczna lub harmonia są chrześcijańskie? Gdy chodzi o teksty, sprawa jest prosta, ale co z muzyką instrumentalną?
Charyzmatyczny lider
strona: 34
Charyzmatyczny lider »
Lider to ktoś, kto nie boi się ryzyka. Gdyby Jan Paweł II nie okazał się sługą wiernym i nieobawiającym się ryzyka, dziś Kościół nie miałby zbyt wiele do powiedzenia na temat problemów, z jakimi boryka się świat. Straciłby nie tylko prawo do mówienia o grzechach i piętnowania zła, ale też nie potrafiłby wskazać dróg pozytywnego rozwoju prowadzących do pomnożenia dobra.
Posłaniec / październik 2008 / stopka redakcyjna
stopka redakcyjna:
redaktor naczelny
Leszek Gęsiak SJ
zastępca redaktora naczelnego
Stanisław Czarnecki SJ
rada programowa
Jakub Kołacz SJ
Krzysztof Ołdakowski SJ
Bogusław Steczek SJ
sekretarz redakcji
Jadwiga Zięba
redakcja
Grażyna Berger
Barbara Cabała
Jadwiga Krengiel
Bogusław Steczek SJ
sekretariat i prenumerata
Katarzyna Janas
współpraca
Piotr Aszyk SJ
Stanisław Biel SJ
Anna Błasiak
Jan Gać
Urszula Janicka-Krzywda
Leszek Mądrzyk SJ
Andrzej Migacz SJ
Stanisław Morgalla SJ
Stanisław Łucarz SJ
Marek Orzechowski
Wacław Oszajca SJ
Adam Owoc
Andrzej Pełka SJ
Anna Pobóg-Lenartowicz
Józef Polak SJ
s. Anastazja Pustelnik FDC
Wacław Rusiniak SJ
Jerzy Sermak SJ
Jacek Siepsiak SJ
Elżbieta Staniszewska
Artur Wenner SJ
Bartosz Wieczorek
Magdalena Wojaczek
Jerzy Wolak
Marek Wójtowicz SJ
Renata Zając
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; www.StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 291; fax 012 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec net
www.poslaniec.net
prenumerata tel. 012 62 93 291
Rok 137, 2008
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 200, fax 012 42 95 003
Vol. 92, 2008
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $30.00 a year in USA
(abroad $35.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.

wydawca: Księża Jezuici;
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
patronat internetowy
www.wiara.pl
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr październik 2008:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr październik 2008:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.