wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
grudzień 2010
Człowieczy los
Przemienione na ofiarę
strona: 8
Przemienione na ofiarę »
Cierpienia nie da się uniknąć. Jest ono wpisane w naszą ludzką egzystencję, w świadome przeżywanie naszej obecności w świecie, która wśród wielorakich doświadczeń niesie również to co trudne i nieuniknione.
Dzwony nadziei
strona: 12
Dzwony nadziei
Lekarz ma często świadomość, iż więcej już pomóc nie można. Nie można pomóc w sensie chirurgicznym, nie pomoże chemio- czy radioterapia, nie potrafimy często nawet pomóc, znosząc całkowicie ból, ale lekarz jest także po to, żeby niósł promyk nadziei.
Przedsionek nieba
strona: 26
Przedsionek nieba »
Przyjście Boga na świat stało się dla człowieka szansą spojrzenia inaczej na swoje życie. Okres oczekiwania to jakby przedsionek nieba, który ma być przygotowaniem na coś większego.
Zaproście mnie do stołu
strona: 50
Zaproście mnie do stołu
Dawniej przy stole znalazł miejsce wędrowiec, a do codziennych posiłków zasiadała cała rodzina. Dziś tempo życia, jego szalona atomizacja sprawiają, że stół przestał nas jednoczyć. Jadamy byle gdzie, często anonimowo, bez możliwości rozmowy.
Posłaniec / grudzień 2010 / stopka redakcyjna
stopka redakcyjna:
redaktor naczelny
Leszek Gęsiak SJ
zastępca redaktora naczelnego
Stanisław Czarnecki SJ
rada programowa
Jakub Kołacz SJ
Krzysztof Ołdakowski SJ
Bogusław Steczek SJ
sekretarz redakcji
Katarzyna Kmiecik
redakcja
Grażyna Berger
Barbara Cabała
Bogusław Steczek SJ
sekretariat i prenumerata
Katarzyna Kmiecik
współpraca
Anna Błasiak
Krzysztof Dyrek SJ
Jan Gać
Eryk Gumulak SJ
Urszula Janicka-Krzywda
Dariusz Kowalczyk SJ
Leszek Mądrzyk SJ
Dariusz Michalski SJ
Stanisław Morgalla SJ
Filip Musiał
Stanisław Łucarz SJ
Marek Orzechowski
Andrzej Pełka SJ
Piotr Pieńkosz
Anna Pobóg-Lenartowicz
Józef Polak SJ
Jacek Poznański SJ
s. Anastazja Pustelnik FDC
Kamil Rogalski SJ
Wacław Rusiniak SJ
dk. Bogdan Sadowski
Jerzy Sermak SJ
Jacek Siepsiak SJ
Bartosz Wieczorek
Robert Więcek SJ
Dariusz Wiśniewski SJ
Magdalena Wojaczek
Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; www.StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 291; fax 12 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec net
www.poslaniec.net
prenumerata tel. 12 62 93 291
Rok 138, 2009
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 200, fax 12 42 95 003
Vol. 93, 2009
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $30.00 a year in USA
(abroad $35.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.

wydawca: Księża Jezuici;
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
patronat internetowy
www.wiara.pl
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr grudzień 2010:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr grudzień 2010:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.