wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
sierpień 2007
za Wielkim Murem
Kościół powszechny jak nigdy
strona: 10
Kościół powszechny jak nigdy
Chińczycy znają chrześcijaństwo, nie będąc chrześcijanami. I odnoszą się doń z szacunkiem. Tylko nie mogą pojąć, dlaczego centrum Kościoła jest w Rzymie i dlaczego papież ma decydować o terytorium jakiejś diecezji w Chinach czy o kandydacie na biskupa. Tego nie potrafią zaakceptować.
Podobne, a jednak inne
strona: 32
Podobne, a jednak inne
Chiny i Wietnam mają tę samą szkołę, te same książki i tych samych mistrzów. Tak było w przeszłości, tak jest i dziś. Różnica pomiędzy dwoma krajami wynika, być może, z liczebności i temperamentu zamieszkujących je narodów. Olbrzym musi spożywać więcej i porusza się mniej sprawnie, a każdy z jego kroków niesie ryzyko ogromnych zniszczeń.
Pociąg do Kościoła
strona: 48
Pociąg do Kościoła »
Kształtem, kolorem i symboliką przykuwa wzrok pasażera. Nie tylko wozi podróżnych szlakami sanktuariów związanych z Janem Pawłem II, ale propaguje jego nauczanie. Pociąg papieski, bo o nim mowa, to nie tylko pomnik wdzięczności kolejarzy i przewodnik pielgrzymów - to także idea łącząca piękne i głębokie inicjatywy duszpasterskie, by wciąż wzrastał w sercach pociąg do Kościoła.
<i>O admirabile commercium!</i>
strona: 54
O admirabile commercium! »
Kimże jest człowiek? Jak wielką jest tajemnicą nawet dla drugiego człowieka. Odpowiedzi trzeba szukać u źródła, czyli w akcie stwórczym Boga.
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr sierpień 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr sierpień 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.