wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
W kolebce wielkich religii
strona: 8
W kolebce wielkich religii »
Azja jest kontynentem cechującym się ogromnym bogactwem tradycji, historii i kultury. To rzeczywistość ukształtowana przez najstarsze cywilizacje ludzkości. Jest to także kolebka wielkich religii świata. W myśl hinduizmu wszystkie religie są jak ki wpływające do jednego oceanu.
Trudne chrześcijaństwo
strona: 12
Trudne chrześcijaństwo
W Azji katolicy stanowią mniejszość i muszą uczyć się żyć w społeczeństwach, które są albo wrogie, albo tolerancyjne, albo obojętne wobec nich. W niektórych krajach chrześcijanie są dyskryminowani, dochodzi również do ich prześladowań.
Duma narodowa
strona: 46
Duma narodowa
Historia pokazuje, że jesteśmy narodem, dla którego Ojczyzna, tradycja i kultura mają ogromną wartość. To nie oznacza jednak, że potrafimy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Życie za życie
strona: 50
Życie za życie »
Historia uczy, że gotowość do złożenia ofiary z siebie wcale nie była i nie jest przywilejem wyjątkowych jej momentów. Wprost przeciwnie, bohaterskie czyny rodzą się w codzienności, są sprawdzianem naszego człowieczeństwa i wartości, którymi żyjemy.
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr listopad 2008:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr listopad 2008:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.