wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
sierpień 2007
za Wielkim Murem
Kościół powszechny jak nigdy
strona: 10
Kościół powszechny jak nigdy
Chińczycy znają chrześcijaństwo, nie będąc chrześcijanami. I odnoszą się doń z szacunkiem. Tylko nie mogą pojąć, dlaczego centrum Kościoła jest w Rzymie i dlaczego papież ma decydować o terytorium jakiejś diecezji w Chinach czy o kandydacie na biskupa. Tego nie potrafią zaakceptować.
Podobne, a jednak inne
strona: 32
Podobne, a jednak inne
Chiny i Wietnam mają tę samą szkołę, te same książki i tych samych mistrzów. Tak było w przeszłości, tak jest i dziś. Różnica pomiędzy dwoma krajami wynika, być może, z liczebności i temperamentu zamieszkujących je narodów. Olbrzym musi spożywać więcej i porusza się mniej sprawnie, a każdy z jego kroków niesie ryzyko ogromnych zniszczeń.
Pociąg do Kościoła
strona: 48
Pociąg do Kościoła »
Kształtem, kolorem i symboliką przykuwa wzrok pasażera. Nie tylko wozi podróżnych szlakami sanktuariów związanych z Janem Pawłem II, ale propaguje jego nauczanie. Pociąg papieski, bo o nim mowa, to nie tylko pomnik wdzięczności kolejarzy i przewodnik pielgrzymów - to także idea łącząca piękne i głębokie inicjatywy duszpasterskie, by wciąż wzrastał w sercach pociąg do Kościoła.
<i>O admirabile commercium!</i>
strona: 54
O admirabile commercium! »
Kimże jest człowiek? Jak wielką jest tajemnicą nawet dla drugiego człowieka. Odpowiedzi trzeba szukać u źródła, czyli w akcie stwórczym Boga.
Posłaniec / sierpień 2007 / strona 1 / od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Są takie miejsca na świecie, które wzbudzają szczególne zainteresowanie i szacunek. Z całą pewnością należą do nich Chiny, które nie tylko są krajem o największej na Ziemi liczbie mieszkańców, ale są także kolebką jednej z najstarszych i najbardziej fascynujących kultur i cywilizacji. To właśnie tam powstawał przez kilka wieków gigantyczny mur obronny, który jest jedną z niewielu budowli widocznych na ziemi z kosmosu. W niniejszym numerze Posłańca spoglądamy z kilku perspektyw na to, co znajduje się "za Wielkim Murem". Patrzymy na tamtejsze społeczeństwo, literaturę czy przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Ale najtrudniejsze pytania dotyczą dzisiejszej sytuacji tamtejszego Kościoła, umęczonego wiekami różnych prześladowań, podzielonego i szukającego swej drogi w XXI wieku. To właśnie do chińskich katolików Benedykt XVI wystosował 30 czerwca specjalny list.

W redakcyjnym wywiadzie pytamy także i o to, czy wciąż aktualne jest traktowanie Chin jako kraju misyjnego. Tak bowiem postrzegano je już od kilku wieków: tam chciał bezskutecznie dotrzeć kiedyś z Ewangelią patron misji katolickich - święty Franciszek Ksawery, to tam także wspaniale sprawdziła się praktyczna inkulturacja Matteo Ricciego. Jak więc jest dzisiaj?

Przyglądamy się jednak nie tylko temu, co dzieje się w Państwie Środka. Mury bowiem stawiamy różne. Jedne mają nas bronić, inne izolować. Piszemy o starych murach biblijnych i o tym nowym, wyrastającym między Izraelem i Palestyną. Pozostaje tylko wierzyć, że wszystkie złe mury budowane w sercach ludzi kiedyś runą.

Nie zapominamy także o tym, że wielu z nas cieszy się teraz czasem wakacji. Lato sprzyja czynnemu wypoczynkowi, który jest wszystkim przecież tak bardzo potrzebny. Na łamach tego numeru zastanawiamy się nad tym, jak wykorzystujemy nasze prawo do wypoczynku. Można to zrobić na wiele sposobów, jak na przykład podejmując fizyczny wysiłek pielgrzyma, podróżując pociągiem papieskim i odwiedzając miejsca związane z Janem Pawłem II czy wreszcie udając się na turystyczną eskapadę szlakiem sardyńskich świątyń i katakumb. Musimy regenerować nasze siły, by móc wciąż coraz lepiej służyć Panu Bogu i ludziom naszą całoroczną pracą. Zapraszamy, byście zrobili to wraz z Posłańcem.

Tym, którzy wypoczywają wraz z naszym miesięcznikiem życzę dużo słońca i wielu urlopowych wrażeń, a wszystkim Drogim Czytelnikom dobrej i owocnej lektury!
Leszek Gęsiak SJ
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr sierpień 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr sierpień 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.