wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
październik 2008
lekcja czytania
Lectio divina, czyli spotkanie ze Słowem
strona: 10
Lectio divina, czyli spotkanie ze Słowem »
Dla wielu ludzi Biblia wydaje się za trudna i często nie wiedzą, jak się zabrać do jej lektury. Jednym z najstarszych sposobów czytania Pisma Świętego jest metoda zwana lectio divina; dzięki niej percepcja słowa Bożego może być dużo łatwiejsza, a spotkanie Boga z człowiekiem znacznie pełniejsze.
Święta Księga
strona: 14
Święta Księga
Bóg pragnął, by pozostało zapisane świadectwo, mówiące o Jego wkroczeniu w dzieje człowieka, do którego możemy sięgnąć. Jest to historia relacji, która trwała i trwa przez wieki.
Muzyka z góry
strona: 30
Muzyka z góry
Pytanie o istnienie muzyki chrześcijańskiej to już niemal pytanie kanoniczne. W obiegowej opinii taka muzyka istnieje. Ale czy warstwa muzyczna, linia melodyczna lub harmonia są chrześcijańskie? Gdy chodzi o teksty, sprawa jest prosta, ale co z muzyką instrumentalną?
Charyzmatyczny lider
strona: 34
Charyzmatyczny lider »
Lider to ktoś, kto nie boi się ryzyka. Gdyby Jan Paweł II nie okazał się sługą wiernym i nieobawiającym się ryzyka, dziś Kościół nie miałby zbyt wiele do powiedzenia na temat problemów, z jakimi boryka się świat. Straciłby nie tylko prawo do mówienia o grzechach i piętnowania zła, ale też nie potrafiłby wskazać dróg pozytywnego rozwoju prowadzących do pomnożenia dobra.
Posłaniec / październik 2008 / strona 1 / od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Kiedy noworodek przychodzi na świat, dużo śpi i tylko co jakiś czas nieporadnie rozgląda się na wszystkie strony. To pierwsze symptomy poznawania nowej rzeczywistości. Z czasem wypowiada pierwsze słowa i zaczyna raczkować. Z niemowlaka staje się dzieckiem, poznaje pojedyncze litery, by w końcu nauczyć się tworzyć z nich logiczne zdania i odczytywać spisane nimi teksty. W czytaniu i pisaniu, tak jak w każdej umiejętności, trzeba cierpliwie się doskonalić, by uczynić z nich niezbędne narzędzie komunikacji.

Podobnie jest z Pismem Świętym: zwykle niezbędne jest podjęcie wielkiego wysiłku i dłuższy czas, by poprawnie odczytać na jego kartach Boże przesłania: dla całej ludzkości, jak i dla każdego z nas. "Lekcja czytania" to temat przewodni tego numeru Posłańca, w którym staramy się pokazać piękno i głębię biblijnego języka. Człowiek w skupieniu rozważający słowa Biblii, odkrywający ich znaczenie, odnajduje w nich drogę do Boga i odpowiedzi na różne egzystencjalne dylematy.

O różnorodności i głębi duchowego przesłania Pisma Świętego rozmawiamy z jednym z najwybitniejszych autorytetów w tej dziedzinie, członkiem wielu towarzystw biblijnych na świecie, ks. kard. Albertem Vanhoye SJ. W innych tekstach piszemy o różnych sposobach poznawania ksiąg Biblii i nieprzebranym bogactwie Bożego słowa. Takim sposobem może być także proponowana przez nas od wielu lat w rubryce "Słowo życia - medytacja ignacjańska" kontemplacja Ewangelii na każdą niedzielę.

W tym roku w październiku będziemy obchodzić 30. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziś nikt, nawet jego zagorzali krytycy, nie neguje faktu, że pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy, oraz że otworzył na całym świecie wiele nowych drzwi w Kościele i poza nim. Wspominamy, jakim człowiekiem był przed wyborem, a także analizujemy jego niekwestionowany charyzmat duchowego przywódcy.

Papież Polak całe swoje posługiwanie zawierzył Matce Bożej. Często modlił się za Jej przyczyną, zwłaszcza na różańcu. O ciągłym odkrywaniu sensu tej wyjątkowej modlitwy pisze Bogdan Sadowski. Do numeru dodajemy także coroczny prezent - kalendarz Posłańca, który przypomina nam, że już wkrótce będziemy witać nowy 2009 rok!

Tymczasem życzę wszystkim naszym Czytelnikom pięknej, złotej jesieni, a ciekawych tego, jak tworzy się nasz miesięcznik, zapraszam do odwiedzenia naszej redakcji już... na następnej stronie!

Dobrej lektury!
Leszek Gęsiak SJ
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr październik 2008:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr październik 2008:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.