wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
W kolebce wielkich religii
strona: 8
W kolebce wielkich religii »
Azja jest kontynentem cechującym się ogromnym bogactwem tradycji, historii i kultury. To rzeczywistość ukształtowana przez najstarsze cywilizacje ludzkości. Jest to także kolebka wielkich religii świata. W myśl hinduizmu wszystkie religie są jak ki wpływające do jednego oceanu.
Trudne chrześcijaństwo
strona: 12
Trudne chrześcijaństwo
W Azji katolicy stanowią mniejszość i muszą uczyć się żyć w społeczeństwach, które są albo wrogie, albo tolerancyjne, albo obojętne wobec nich. W niektórych krajach chrześcijanie są dyskryminowani, dochodzi również do ich prześladowań.
Duma narodowa
strona: 46
Duma narodowa
Historia pokazuje, że jesteśmy narodem, dla którego Ojczyzna, tradycja i kultura mają ogromną wartość. To nie oznacza jednak, że potrafimy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Życie za życie
strona: 50
Życie za życie »
Historia uczy, że gotowość do złożenia ofiary z siebie wcale nie była i nie jest przywilejem wyjątkowych jej momentów. Wprost przeciwnie, bohaterskie czyny rodzą się w codzienności, są sprawdzianem naszego człowieczeństwa i wartości, którymi żyjemy.
Posłaniec / listopad 2008 / strona 1 / od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Od Uralu aż po Kamczatkę rozciąga się Azja, olbrzymi kontynent, który nie tylko pełen jest egzotyki i niezwykłości przyrodniczych, ale także ogromnego bogactwa kulturowego i pluralizmu religijnego. Na kontynencie tym już kilka tysięcy lat temu funkcjonowały społeczeństwa, które stworzyły niepowtarzalne dzieła architektoniczne i cywilizacyjne. Tu także swych korzeni szukają wielkie systemy filozoficzne i religijne. Na łamach tego numeru, w sposób szczególny poświęconemu Azji, przybliżamy się nieco do tego olbrzymiego terytorium pełnego rozlicznych wyzwań. Patrzymy na Chiny, Indie, Filipiny czy poradzieckie republiki i pytamy o odkrywanie Boga w azjatyckich realiach, o wielkie systemy religijne, które ukształtowały szczególny sposób Jego pojmowania. Pytamy o ludzi i ich wiarę, o ich sposób widzenia świata i wartości etyczne, które nimi kierują.

Niestety, Azja to na przestrzeni wieków także miejsce prześladowań Kościoła, uświęcone śmiercią za wiarę wielu chrześcijan. Do dzisiaj w niektórych krajach tego kontynentu chrześcijanie muszą walczyć o prawo do wolności wyznania. Równocześnie jednak czyni się wiele wysiłków, by pogłębiał się międzyreligijny dialog i poszukiwanie duchowych korzeni człowieka wspólnych dla różnych nurtów filozoficzno-religijnych: buddyzmu, taoizmu, islamu, hinduizmu czy chrześcijaństwa. Tę złożoną i wieloaspektową sytuację Kościoła azjatyckiego przybliża nam Paul Tan Chee Ing SJ, biskup diecezji elaka-Johor w Malezji.

Listopad skłania nas do refleksji o śmierci i przemijaniu. To także czas, kiedy gorliwie modlimy się za zmarłych, nawiedzamy cmentarze, zastanawiamy się nad sensem ludzkiego życia, cierpienia, samotności. Piszemy o tym na naszych łamach, pamiętając, że Kościół w tym właśnie czasie obchodzi wyjątkową uroczystość Wszystkich Świętych. To oni, święci Kościoła, zdobywcy Nieba i wiecznego szczęścia, ci kanonizowani i ci niezliczeni, których imiona nigdy nie pojawią się w kalendarzu liturgicznym, świadczą - jak światło w ciemności - o wielkiej nadziei ludzkiej nieśmiertelności. Pan Jezus jako pierwszy odszedł do domu Ojca, otwierając każdemu z nas przez misterium odkupienia bramę wiecznego życia. I czeka tam na nas wszystkich, radosnych i gotowych na spotkanie z Miłością.

Dobrej lektury!
Leszek Gęsiak SJ
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr listopad 2008:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr listopad 2008:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.